top of page

Samla

Få andra att ge till HBE! Här är några tips. 

Gör en insamling

Vill du inte ha presenter på din födelsedag? Be dem som uppvaktar att ge pengar till HBE

Be om kollekt till HBE i din församling

I Svenska Kyrkan ger man insamlade kollekter till olika ändamål. I andra samfund kan man föreslå extra kollekter till annat än den egna församlingens arbete. Fråga i din församling om HBE kan få en kollekt. Nu får HBE tex dopkollekterna från en församling och en del av pengarna vid ljusbäraren i en annan. 

Sälj något du gjort

Baka fikabröd och sälj i personalrummet. Sy, måla, pyssla och sälj för HBE

Gör en aktivitet

Ordna en konsert eller tävling där anmälningsavgift, fika mm går till HBE

Tipsa om HBE

Är du aktiv i Rotary, Lions eller någon annan organisation som ger pengar till välgörenhet. Tipsa om HBE

bottom of page