top of page

Kontakt

Allmänt

info@hbe.nu

Nyhetsbrev

Eva Forssell-Aronsson

efa777@gmail.com

Prenumerera

Medlemskap, register

Johan Rappmann

j.rappmann@telia.com

0705-442289

Boka besök/föredrag

Lista med kontaktpersoner, epostadresser och telefon-nummer hittar du här

Resor

Lars Hjort

lars.hjort55@gmail.com

Hemsidan, sociala medier

Eva Hylander 

evah0622@gmail.com

bottom of page